آخرین فرصت ارسال مقالات : 26 خرداد ماه 1403

Send-Article

دریافت گواهینامه زودهنگام
چاپ رایگان 10 مقاله برتر کنفرانس علمی پژوهشی ،ISI,SCOPUS
تخفیف ویژه چاپ در مجلات علمی تخصصی،ISI,SCOPUS
کمیته علمی همایش

Updating...

 

Professor. Bahman Moghimi
Professor
Department of Business,Economics and Management, University of Georgia,Tbilisi,Georgia
man
Dr. Mohammad Hossein Karim  Professor
Department of Resource Economics,Kharazmi University,Tehran,Iran
President ,Iran Rural Development Association
man
 Professor. Maia Amashukeli

 Professor

 Department of Business,Economics and Management, University of Georgia,Tbilisi,Georgia

2

 Professor. Shalva Dundua

Professor

 Department of Business,Economics and Management, University of Georgia,Tbilisi,Georgia

man

Professor. Alireza Karbasi

Professor

 Iranian Rural Development Association,Agricultural Economics Department,Ferdowsi University,Mashhad,Iran

man

Professor. Mahmud Daneshvar Kakhki

Professor

Member of the board of directors of the scientific association of regional development economics of Iran

man

Professor. Akbar Nikkhah

Professor

Chief Highly Distinguished Professor

Principal Distinguished Scientist for Dairy-Beef
Industries Ferdows Pars Agri-Livestock Holding Co.Mostazafan Foundation,Tehran,Iran

man

Professor. Mahmoud Houshmand

Professor

Member of the board of directors of the scientific association of regional development economics of Iran

man

 Dr. Mariam Janjaria

Assistant Professor

 Department of Business,Economics and Management, University of Georgia,Tbilisi,Georgia

2

Dr.Mehdi Hossein Pour

Assistant Professor

Department of Management and Entrepreneurship, Razi University of Kermanshah

man

 Dr. Seyed Ali Hosseini Yekani

 Associate Professor

Educational group Agricultural Economics University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Sari

man

Dr. Abdul Reza Rukn al-Din Eftekhari

Associate Professor

Iranian Rural Development Association,Development of rural tourism,Tarbiat Modares University,Tehran,iran

man

Dr. Mostafa Jafari

Associate Professor

Department of management,Faculty of humanity sciences,University of Zanjan,Iran

man

Dr. Habib Aghajani

Associate Professor

Department of Economic Development and Planning,University of Tabriz,Tabriz,Iran

man

Dr. Hossein Asgharpur

Associate Professor

 Faculty of Economic,Management and Commerce,University of Tabriz,Tabriz,Iran

man

Dr. Hassan Ali Aghajani

Associate Professor

Faculty of Economics and,Administration,University of Mazandaran,Mazandaran,Iran

man

Dr. Vahid Riahi

Associate Professor

Department of Geography,Kharazmi University,Tehran,Iran

Member of Iranian Rural Development Association

man

Dr. Seyyed Ahmad Hashemi 

Associate Professor

Curriculum development ,Head of Azad University of Lamerd Unit,Lammerd,Iran

man

Dr. Abbas Gholtash

Associate Professor

in Curriculum Studies,Faculty of Educational Sciences and Psychology,Marvdasht Branch,Islamic Azad University,Marvdasht,Iran

man

Dr. Roya Aleemran

Associate Professor

Head of Faculty of Management,Economics and Accounting,Tabriz University,Tabriz,Iran

2

 Dr. Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri

Associate Professor

Deputy of Research and Technology,Faculty of Administrative and Economic Sciences,,Ferdowsi University,Mashhad,Iran

man

 Dr. Hamideh Esnaashari

Assistant Professor

 Department of Finance and Accounting, Shahid Beheshti University(SBU),Tehran,Iran

2

 Dr. Mohammad Sayadi

Assistant Professor

 Department of Energy and resources economics,Kharazmi University,Tehran,Iran

man

 Dr. Alireza Koushkie jahromi

Assistant Professor

 Faculty of Management and Accounting,University,Allameh Tabatabaei
Tehran,Iran

man

 Dr. Mostafa Jafari

Assistant Professor

 Department of management,Faculty of humanity  sciences,University of Zanjan, Zanjan,Iran

man

 Dr. Majid Feshari

Assistant Professor

 Department of General economics,Kharazmi University,Tehran,Iran

man

Dr.Taghi Ebrahimi Salari

Assistant Professor

 Head of the Association for Regional Development Economics of Iran,Department of Economics,Faculty of Administrative and Economic Sciences

man

Dr.Sajjad Salehi Kordabadi

Assistant Professor

Government Management - Human Resources Management, Islamic Azad University, Rasht Branch

man

Dr. Mohammad Homani Farahani

Assistant Professor

  of Economics and Faculty Member of Islamic Azad University,Maku Branch

man

Dr. Jan Ali Behzadnasab

Assistant Professor

 of Geography and Rural Planning Research Group Manager Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute(APERDRI)
Ministry of Agriculture-Jahad

man

Dr. Seyyed Mehdi Mostafavi

Assistant Professor

 Member of the board of directors of the scientific association of regional development economics of Iran

man

Dr. maryam farhadi

Assistant Professor

 Accounting and Management,Islamic Azad University Mobarakeh Branch,Mobarakeh,Iran

2

Dr. Massoumeh Mohtaram

Assistant Professor

 Education Management,Shiraz university,Shiraz ,Iran

2

Dr. Mohammad Mollani Aqdam

Assistant Professor

  Department of Industrial Engineering,Islamic Azad University of Ayatollah Amoli,Amol,Iran

man

Dr. Hamid Amirnejad

Assistant Professor

 Department Economic,University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari,Sari,Iran

man

Dr. Davood Jafari Serast

Assistant Professor

DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF BU-ALI SINA,Hamedan,Iran

man

Dr. mohammad rahmani

Assistant Professor

Faculty of Management and Accounting,Bu-Ali Sina University,Hamedan,Iran

man

Dr. Vahid khashei

Assistant Professor

Faculty member of Management and Accounting,Allame Tabatabai University ,Tehran,Iran

man

Dr.norollah salehi asfiji

Assistant Professor

Department Economic Sciences,Faculty Management and Economics,Shahid Bahonar university,Kerman,Iran

man

Dr. Peyman motaqi

Assistant Professor

Faculty of Management,qom university,qom,Iran

man

Dr. Majid Nili Ahmad Abadi

Assistant Professor

Faculty of Management and Economics,,qom university,qom,Iran

man

Dr. Elham Khajehpour

Assistant Professor

Faculty Agriculture Department Agricultural Economy,Shahid Bahonar university,Kerman,Iran

2

Dr. Alireza Moghaddam

Assistant Professor

Faculty of Economics,Management and Administrative Sciences,Semnan University,Semnan,Iran

man

Dr. Azimollah Zarei

Assistant Professor

Faculty of Economics,Management and Administrative Sciences,Semnan University,Semnan,Iran

man

Dr. Arman Bahari

Assistant Professor

Sistan and Baluchestan University, Faculty of Industry and Mine (Khash), Sistan and Baluchestan, Iran

man

Dr. Ali Hossein

 Ostadzad

Assistant Professor

faculty member of university of Larestan, Lar, Iran

man

Dr.sefatollah rahmani

Assistant Professor

Head of Economic and Social Research Group

man

Dr. Bahare Banitalabi dehkordi

Assistant Professor 

Faculty Member of Islamic Azad University, Branch

2

Dr. Abbas Sheikh Aboumasoudi

 

Assistant Professor

Department of Industrial Engineering , Najafabad Branch , Islamic Azad University, Najafabad , Iran 
 

man

 Dr. Ali Sheikh Aboumasoudi

Assistant Professor

Department of Industrial Engineering, Lenjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
 

man

Dr.Mahdi Dehghani Soltani  

Assistant Professor

Postdoctoral of Business management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

man

Dr.Emad Rezaei

Assistant Professor
Head of the Department of Accounting Malayer Branch, University, Malayer, IRAN
man

Dr.Farshid Ahmadi Farsani

Assistant professor

of accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

man

Dr. Elmira Emsia

Assistant Professor

Accounting Department, AIU University

2

Dr.Salehnia Narges

Assistant professor

of Energy Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Faculty of Economics and Administrative Sciences

2

 


مدیریت و اقتصاد دو مفهومی هستند که در پیشرفت همه جانبه نقش بسزایی دارند و می بایست با نگاهی عمیق تر این دو را کنار هم قرار داد تا به تدابیر ارزنده و راهگشا در توسعه دست یافت و ایجاد چنین نگاهی به هم افزایی و هم اندیشی و همگرایی نیاز دارد که یکی از بهترین ابزار تحقق آن برگزاری کنفرانسهای علمی پژوهشی است که به عنوان موتور محرک رویدادهای بزرگ علمی و تحولات فناورانه به شمار می روند.
یکی از اهداف دیگر این رویداد ارائه راهکارهای نوین جهت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه زیر ساخت ها ، با تکیه بر اصول مدیریتی و ترفندهای اقتصادی، جهت اشتغال زایی و کارآفرینی است.
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !